Kompenzace letů

V tom případě jsme tedy pro Vás.

Na základě rozhodnutí soudního dvora Evropské Unie STURGEON (C-402/07 Sturgeon v. Condor a C-432/07 Böck v. Air France) lze na cestující zpožděných letů nahlížet stejně jako na cestující zrušených letů, a mohou se tedy dovolávat nároku na náhradu škody podle čl. 7 Nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů), jestliže z důvodu zpoždění letu utrpí ztrátu času tří nebo více hodin.

Napište nám